گوگل مپس (Google Maps) در حال اجرای ویژگی جدیدی در iOS و اندروید است که میزان پولی را که باید برای یک مسیر انتخابی به عنوان عوارض پرداخت کنید، تخمین می‌زند.

قبل از حرکت، اکنون قیمت تخمینی عوارض تا مقصد خود را در برنامه خواهید دید. گوگل می‌گوید اطلاعات جاده‌ها از مقامات محلی اخذ عوارض دریافت می‌شوند و شامل عواملی مانند داشتن یا نداشتن کارت عوارضی، روز هفته و میزان هزینه عوارض در زمان مشخصی است که از آن عبور می‌کنید.

گزینه‌هایی در تنظیمات برنامه برای نمایش قیمت‌های عوارض با یا بدون کارت دریافت عوارض موجود است. گوگل خاطرنشان می‌کند که بسته به روش پرداخت استفاده‌شده، قیمت می‌تواند در بسیاری از مکان‌ها تغییر کند. همچنین گزینه‌ای برای اجتناب از مسیرهایی که به طور کامل از جاده‌های عوارضی عبور می‌کنند وجود دارد.

گوگل می‌گوید که ویژگی قیمت عوارض در حال حاضر در دسترس است و برای نزدیک به ۲۰۰۰ جاده عوارضی در ایالات متحده، هند، ژاپن و اندونزی در دسترس است و به زودی کشورهای بیشتری را پوشش می‌دهد.