. اولین سری از اپل واچ‌ در مدل اپل واچ ۱ در سال ۲۰۱۵ معرفی و به بازار عرضه شد. پس از آن، هر سال شاهد مدل جدیدی از اپل واچ بودیم که می‌توان به اپل واچ ۲ در سال ۲۰۱۶، اپل واچ ۳ در سال ۲۰۱۷، اپل واچ ۴ در سال ۲۰۱۸، اپل واچ ۵ در سال ۲۰۱۹، اپل واچ ۶ و اپل واچ SE در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد. در این مطلب به مقایسه اپل واچ ها خواهیم پرداخت و شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان را بررسی خواهیم کرد.