بر اساس شبیه‌ساز آیفون ۱۳، تعبیه شده در Xcode، با وجود یک بریدگی کوچکتر، خط آیفون ۱۳ درصد باتری را در نوار وضعیت به کاربران نشان نمی‌دهد، حداقل به طور پیش فرض. کل سری آیفون ۱۳ دارای یک بریدگی کوچکتر است که امکان نمایش محتوا را بیشتر می‌کند.