از زمانی که ایرپاد برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۶ وارد صحنه شد، محبوبیت آن به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برخی از افراد محصولات اپل را به دلیل طراحی و کیفیت آنها به سادگی دوست دارند. در هر صورت، بسیاری از کاربران هر بار که نسل جدیدی عرضه می‌شود، نیاز به ارتقای ایرپاد خود را احساس می‌کنند.