اگر آیفون شما از فیس آیدی (Face ID) پشتیبانی می‌کند، احتمالاً قبلاً با استفاده از آن برای باز کردن قفل دستگاه خود آشنا هستید. با این حال، خود آیفون شما تنها چیزی نیست که می‌توانید با فیس آیدی آن را باز کنید.